Modernizacja oświetlenia jako szansa na dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów nowoczesnego i energooszczędnego przemysłu.

"Neutralność klimatyczna nie jest już kwestią wyboru, jest ponad wszelką wątpliwość koniecznością".   

Charles Michel, Przewodniczący Rady Europejskiej, lipiec 2020 r  

Określony przez komisję UE w październiku 2020 r. Zielony Ład to zobowiązanie UE do zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych (w tym emisji z budynków) o 55% do 2030 r. Jest to kamień milowy, który ma pomóc w osiągnięciu niemal zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. 

Aby to osiągnąć, swoją rolę będzie musiało w tym odegrać oświetlenie budynków, ponieważ 13% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora budowlanego. 

Wymiana oświetlenia na LED pozwala w znaczny sposób zredukować emisję CO2, obniżając zużycie energii.  

Jeśli przy wymiane oświetlenia zostaną również wdrożone systemy sterowania, zwiększą się możliwości obniżenia kosztów energii, podniesienia wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu, że oświetlenie przestrzeni będzie odpowiednie dla osób z nich korzystających.

Dodatkowym czynnikiem powodujującym konieczność przeprowadzenia modernizacji wielu instalacji oświetleniowych jest  zakaz produkcji nieefektywnych źródeł światła, takich jak świetlówki T8 i T5, który obowiązuje już od sierpnia 2023. To zmiana na lepsze dla ludzi i dla środowiska. 

Należy pamiętać, że w przypadku modernizacji nie zawsze potrzebne jest całkiem nowe rozwiązanie oświetleniowe. Modernizacja może być też opłacalna poprzez dostosowanie istniejącego oświetlenia. Takie podejście jest jednocześnie wydajne i zrównoważone.

Zumtobel oferuje wydajne rozwiązania, które pozwalają osiągnąć maksymalną wartość dodaną przy minimalnym wysiłku.

 

Pobierz przewodnik po modernizacji.

 

Modernizacja oświetlenia obniża zużycie energii nawet o 82%

Modernizacja instalacji oświetleniowej jest bez wątpienia jednym z najbardziej powszechnych rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów energii. Patrząc na rentowność projektu, jest ona inwestycją z największą stopą zwrotu

Racjonalizacja zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie przenosi się bezpośrednio na redukcję kosztów eksploatacyjnych, tym samym generując oszczędności.

Zwrot z inwestycji w modernizację oświetlenia może nastąpić już nawet po 6 miesiącach!

 

Kluczowe korzyści z modernizacji oświetlenia:

  • znaczna poprawa bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w obiekcie, zmniejszenie liczby wypadków.
  • zwiększenie komfortu pracy i wydajności
  • zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia (naprawy, konserwacji).
  • możliwość skorzystania z korzystnych form finansowania inwestycji i uzyskania białych certyfikatów.
  • projekt oświetlenia dopasowany do potrzeb i wymagań przestrzeni, wysokiej jakości oprawy

 

Zapraszamy do kontaktu

ZG Lighting Polska sp. z o. o.

+48 22 856 74 31

info.pl@zumtobelgroup.com